V/F Validation Feilmetoden - bokrelease

Fira boksläppet med mig!
Du har också möjlighet att vinna boken om du är med i livesändningen!


Hur kan jag göra när Karin är förvirrad och tror att någon vill skada henne?
Vad säger jag till Sten som  är på väg till sitt arbete?
Eller Vivan som väntar på att barnen ska komma hem från skolan?
Detta var frågor som jag och de jag arbetade tillsammans med undrade, innan vi kom i kontakt med Validationsmetoden.
När jag fick kännedom om metoden i slutet av 1990-talet tänkte jag "Om man kan arbeta på det här sättet, vill jag lära mig det!"
Anmäl dig NU om du vill du veta mer om boken och varför jag valt att översätta Naomi Feils bok.

Wednesday, 13 April 2022
06:00 PM CEST

Live Webinar Session has ended now.

Days

20

Hours

20

Minutes

17

Seconds

53

Naomi Feil har utvecklat Validationsmetoden

Naomis mål var att hjälpa äldre personer med demens att uttrycka sig, känna sig respekterade och fortsätta att kommunicera, istället för att bli mer inneslutna i sig själva.
Forskning har visat att Validationsmetoden bland annat:

minskar stresskänslor hos personer med demens

ökar självkänsla, välbefinnande och trygghet

förebygger utbrändhet hos vårdpersonal och anhöriga